Adult chat site lansing michigan female nude

(You carry one sack of rice on your back.) 2) Pasanin mo ang isang sakong bigas.

(Carry one sack of rice.) Word: paso1 Active Verb: mapaso English Definition: (verb) to get burned L2 Definition: Notes: Examples: Huwag kang masyadong lumapit sa nakasinding kandila at baka ka mapaso.

(Don't burn your fingers.) Word: pasok1 Active Verb: pumasok Passive Verb: pasukin English Definition: (verb) to go to work; to go to school; to enter L2 Definition: Notes: Examples: 1) Pumasok siya sa aking silid kaninang umaga.

(She entered my room early this morning.) 2) Pasukin natin ang bahay ni Monica.

(You pass on some rice over here.) 2) Ipasa mo ang kanin dito.

(You go upstairs and get my bag for me.) Word: panhik2 Active Verb: magpanhik Passive Verb: ipanhik English Definition: (verb) to take upstairs L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magpanhik ka ng kape sa aking silid.

(Put on some lotion to your face.) Word: pahinga Active Verb: magpahinga English Definition: (verb) to rest; to take a break L2 Definition: Notes: Examples: Magpahinga ka muna sa bahay bago tayo umalis muli.

(You should take a rest at home first before we resume our trip.) Word: pala English Definition: (part) so; an exclamation of surprise, as IKAW PALA! L2 Definition: Notes: when used after HINDI, expresses contrast with one's expectation; a reversal, as ANG ISIP KO'Y BALAT LAMANG NG ITLOG ITO, HINDI PALA, KUNDI ITLOG NA BUO.

(You should not get close to the lighted candle or you might get burned.) Word: paso2 Active Verb: mapaso Passive Verb: pasuin English Definition: (verb) to burn or scald L2 Definition: Notes: Examples: 1) Huwag mong hawakan ang mainit na kaldero at baka ikaw ay mapaso.

(You should not touch the hot pot or you might scald your hand.) 2) Huwag mong pasuin ang iyong daliri.

Search for Adult chat site lansing michigan female nude:

Adult chat site lansing michigan female nude-17Adult chat site lansing michigan female nude-39Adult chat site lansing michigan female nude-4Adult chat site lansing michigan female nude-65

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Adult chat site lansing michigan female nude”